Politsei


Küsimus: Kas sõidukiirus 90 asemel 80 km/h on põhjendamatult aeglane?29.11.2011

Kas 90 km/tunnis lubatud kiiruse juures tohib sõita 80km/tunnis, kas see on liiga või põhjendamatult aeglane sõidukiirus?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Liiklusseadus kehtestab suurimad lubatud sõidukiirused, ehk siis kiirused, üle mille sõita ei või. Aeglaseimat lubatud sõidukiirust kehtestatud ei ole. Lisaks on Liiklusseaduse § 50 lõige 3 sõnastatud järgnevalt: Juht peab kohandama oma sõiduki kiiruse olukorrale vastavaks, kuid ei tohi ületada suurimat lubatud kiirust. Juht peab:
punkt 1: sõidukiiruse valikul arvestama oma sõidukogemust, teeolusid, tee ja sõiduki seisundit, veose iseärasusi, ilmastikutingimusi, liikluse tihedust ning muid liiklusolusid, et ta suudaks seisma jääda sõiduki eespoolse nähtavusulatuse piires ning teel oleva sellise takistuse ees, mida juht pidi ette aimama.

Nagu eeltoodust näha, on juhile antud oma sõidukiiruse valimisel üsnagi vabad käed, ainukese tingimusena on sätestatud, et valitud kiirus ei või ületada suurimat lubatud kiirust. Samas tuleks aeglasemalt sõites arvestada teiste, kiiremate liiklejatega ja luua neile möödasõiduks ohutuid võimalusi: hoiduda paremale, anda parema suunaga märku kui möödumine on ohutu. Kui Teie taha on aeglasema kiiruse tõttu tekkinud kolonn, siis võiks võimalusel ka peatuda ja võimaldada seejuures kolonnil Teist mööduda.