Politsei


Küsimus: Mis vanusest alates tohib alkoholi osta?20.12.2011

Mis vanuses ja millist alkoholi tohivad noored poest osta?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Alkoholi müüki reguleerib alkoholiseadus, mille § 47 lg 2 keelab alkohoolse joogi müümise alaealistele, see on alla 18-aastastele isikutele.
Seadus ei piira alkoholi müüki 18-aastastele ja vanematele isikutele. Seega noored tohivad osta alkoholi poest alates 18-aastaseks saamisest ja teha seda vastavalt oma eelistustele.