Politsei


Küsimus: Kas politsei abil saab endiselt juhatuse liikmelt dokumendid ja vara kätte?22.12.2011

Kui juhatuse liige eirab teiste juhatuse liikmete poolt tehtud otsust, st ei nõustu, et ta on juhatuse esimehe kohalt tagasi kutsutud, et temaga on käsundusleping lõppenud, et ta peab kõik tema käes olevad ühistu dokumendid ja vara üle andma juhatuse määratud komisjonile. Kas saab politsei kaasabil temalt asjad kätte?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Politsei ei saa minna selle otsuse alusel dokumente nõudma. Juhatus peab pöörduma kohtusse ja nõudma kohtu kaudu dokumentide ja vara üleandmist.