Politsei


Küsimus: Kas avariis osalenud lubadeta juht jääb ilmtingimata süüdi või saab üksnes karistada lubadeta sõidu eest?23.01.2012

Tere,
Inimene, kellel pole juhilube, teeb avarii, kuid avarii põhjustaja on teine avariis osaleja, kellel on juhiload. Kas avariis jääb süüdlaseks see, kellel ei ole juhilube või ta saab karistada üksnes lubadeta sõidu eest? Kas kindlustus hüvitab kahju?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere,
Sellises olukorras alustatakse menetlust mõlema juhi suhtes. Juhtimisõiguseta juhti karistatakse konkreetse teo eest. Ja liiklusõnnetuse põhjustanud juhti tema poolt toime pandud rikkumise eest.
Kindlustuskahju hüvitamine käib kindlustuslepingus kehtestatud korras.