Politsei


Küsimus: Kas 20-30 km/h sõitvast autost tohib linnas mööduda?20.02.2012

Kas 20km/h, 30km/h linnas ei ole põhjendamatult aeglane sõit viiekümne km/h alas? Kas sellisest sõidukist tohib linnas mööduda?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Liiklusseaduse:
§ 50. Sõidukiiruse valimine
(3) Juht peab kohandama oma sõiduki kiiruse olukorrale vastavaks, kuid ei tohi ületada suurimat lubatud kiirust. Juht peab:
1) sõidukiiruse valikul arvestama oma sõidukogemust, teeolusid, tee ja sõiduki seisundit, veose iseärasusi, ilmastikutingimusi, liikluse tihedust ning muid liiklusolusid, et ta suudaks seisma jääda sõiduki eespoolse nähtavusulatuse piires ning teel oleva sellise takistuse ees, mida juht pidi ette aimama;

Seega kui juht tunneb, et tema sõidukogemus või teeolud või sõiduki seisund ei võimalda sõita kiiremini kui 30 km/h, siis ei ole tegemist põhjendamatult aeglase sõiduga.
Kui möödasõit ei ole liikluskorraldusvahenditega keelatud (vastav märk või teekattemärgistus) siis võib sellisest sõidukist mööda sõita.