Politsei


Küsimus: Jäin kaks korda vahele lubadeta sõidu eest, nüüd ei lasta teooria- ja sõidueksamit sooritada, millal ma siis õigupoolest saan?20.02.2012

Kaks korda kõrvaldati juhtimiselt lubadeta roolis olles. Mõlemal korral olin kaine ja kuna esimese korra eest trahv oli tasumata, siis teist korda määrati kohtu poolt juba paar päeva aresti. Igatahes põhjus, miks trahv jäi maksmata, oli see, et hetkel õpin selle aasta juulini ning ei saanud raha kokku ja võibolla ei saagi enne kooli lõppu. Peale teist korda vahelejäämist läksin ma ARKi, kuna mul olid ainult sõidu ja teooria eksamid seal tegemata, et saada B-kat. juhiluba. Seal öeldi mulle aga, et mul on kehtivad karistused all ja nad ei saa mulle hetkel eksamile aega kirja panna ning pean ootama 12 kuud. Nüüd siis selle esimese korra eest trahv jõudnud ka kohtutäituri kätte, kes paraku nõuab juba suuremat summat. Küsimus siis selline, et kuna ma siis täpsemalt neid lubasi edasi saan tegema minna? Arest sai istutud ja kui ma teaks, et peale trahvi tasumist arvestatakse karistus kantuks ning saan kohe lube edasi tegema minna, siis ehk isegi leiaksin selle konkreetse summa. Politsei autos istudes öeldi mulle mõlemad korrad, et see ei mõjuta ARK'is tegemisi mitte kuidagi. Kuidas siis mulle ARKis teisiti öeldi? Kas selline seadus on alles nüüd kunagi vastu võetud? Esimene kord oli 2011. aasta septembri kuus ja teine kord sama aasta detsembris. Imelik on see, et kui ma load ära teeksin, siis ju ei oleks enam kunagi sellist probleemi, et mind lubadeta roolist leitaks. Nüüd aga siis tahetakse, see variant lükata aasta võrra edasi? See ei tundu nagu karistus olevat, vaid pigem põhjus uuesti lubadeta rooli istumiseks. Karistuseks olid ju trahv ja arest.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere,
Põhjus, miks Teile juhtimisõigust ei anta, tuleb liiklusseaduse § 106. Auto ja mootorratta juhtimisõiguse andmine,
lõikest 1 - Auto ja mootorratta juhtimisõigus antakse ning esmane juhiluba väljastatakse isikule, kellel:
punktist 3) ei ole karistatust käesoleva seaduse §-s 201, 223, 224, 226, § 227 lõigetes 2–4, §-s 234, 236 või 237 sätestatud väärteo eest.

Paraku Teil on kehtivad karistused LS §201 rikkumise eest. Juhtimisõiguse saab Teile anda peale karistuse kustutamist Karistusregistrist. Viimast reguleerib Karistusregistri seaduse §24
§ 24. Registrisse kantud karistusandmete kustutamise tähtajad

(1) Karistusandmed kustutatakse registrist ja kantakse üle arhiivi, kui:
1) väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest, aresti kandmisest või üldkasuliku töö sooritamisest on möödunud üks aasta;

Selline seadus jõustus 01.07.2011

Teie 12 kuud hakkab vähenema alles peale rahatrahvi tasumist. Kui nüüd enda vastu üdini aus olla, siis ei oleks sellist probleemi ka siis, kui Te ei oleks juhtimisõiguseta üldse rooli istunudki. Aga selline säte viidi sisse just selleks, et (noor) inimene enne juhtimisõiguseta rooli istumist mõtleks tagajärgedele. Kui uuesti juhtimisõiguseta juhtida, siis see 12 kuud lükkub veel kaugemasse tulevikku ja lisaks järgneb kas uus rahatrahv või arest.