Politsei


Küsimus: Kas mul on õigust salvestatud internetivestlust kolmandatele isikutele näidata?23.02.2012

Tere.
Lugu selline: Mul on msn-is peale pandud salvestamine, seega kõik mida seal kellegiga räägin on mul alles. Kas mul on õigus kolmandatele isikutele seda näidata, lugeda anda, kui jutt kui niisugune puudutab just seda sama kolmandat osapoolt? Või on nii et minu ja teise osapoole vestlus on nn. konfidensiaalne ja mul puudub vastav õigus seda kolmandale isikule avaldada?

Tegemist on lihtsa aruteluga, kuna minu jaoks on natuke arusaamatu see. Politseinikud on ju tegelikkuses samamoodi kolmandad osapooled ja kui uurimise käigus ma näiteks neile teatud vestluse avaldan - teeb see ju sama välja.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere,
Igasuguste vestluste, telefonikõnde, kirjade jms puhul tuleb eeskätt juhinduda põhisedusest:
§ 43. Igaühel on õigus tema poolt või temale posti, telegraafi, telefoni või muul üldkasutataval teel edastatavate sõnumite saladusele. Erandeid võib kohtu loal teha kuriteo tõkestamiseks või kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamiseks seadusega sätestatud juhtudel ja korras.

Kuigi suures osas kaitseb see § kodanikku riigi omavolilise sekkumise eest saadetavatesse sõnumitesse, tuleb siiski mõista, et vestluse andmete avaldamine on erandlik ja peaks reeglina käima osapoolte kokkuleppel. Alati tuleb neid asju kaaluda ka eluliselt. Kui sõber saadab andekdoodi ja Teie selle edasi saadate, siis selle alusel vastutusele kedagi ei võeta. Kui sõber aga saadab Teile mingi äärmiselt konfidentsiaalse info ja Teie selle avalikult Facebooki üles riputate, siis on sõbral juba õigus pöörduda politsei poole.

Vastutus on ette nähtud karistusseadustiku järgi:
§ 156. Sõnumisaladuse rikkumine
(1) Kirjavahetuse ja sidevahendi abil edastatud sõnumi saladuse rikkumise eest – karistatakse rahalise karistusega.
(2) Sama teo eest isiku poolt, kes pääses sõnumi juurde oma tööülesannete tõttu, – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Politsei poole pöördumine sõnumi sisuga on erandjuht, kuna ka kuriteo varjamine on karistatav, seega ei saa Teid karistada selle eest, kui pöördute Teile teatavaks saanud infoga politseisse.