Politsei


Küsimus: Kas alaealine saab ilma täiskasvanuta vanglat külastada?27.02.2012

Tere, mul oleks soov elukaaslast vanglas külastada, aga kas alaealine saab ilma täiskasvanuta vanglat külastada?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere,
Vangistusseaduse § 24. Kinnipeetava lühiajalised kokkusaamised lõige 2 ütleb, et lühiajalise kokkusaamise kestus on kuni kolm tundi. Kokkusaamiste kord sätestatakse vangla sisekorraeeskirjades.

Vangla sisekorraeeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/117012012005 ei sätesta keeldu alaealisel kohtumaks kinnipeetavaga. Küll aga tuleks eelnevalt täpsustada antud küsimus üle konkreetse kinnipidamisasutusega.