Politsei


Küsimus: Kas pereliiget saab ehete omastamise eest varguses süüdistada?12.03.2012

Tegu on 16-aastase tüdrukuga. Minult isiklikult on ta võtnud asju umbes 1000 krooni väärtuses või enamgi kui juurde arvestada kallid parfüümid. Kui tema poole otse pöörduda, siis ta eitab kõike, kuid internetis on üleval pildid, kus ta kannab neid ehteid.
Küsimus järgmine: kas seda saab nimetada varguseks ja kas selliseid avaldusi politseis üldse aktsepteeritakse? Kui jah, siis mis on karistus, kui tüdrukut on eelnevalt karistatud (1 rahatrahv, teine kord ükt) suitsetamise, joomise tõttu. Tal on selline suhtumine, nagu ei saaks keegi tema näppamiste suhtes midagi ette võtta, sest peamiselt näppab ta sugulastelt ja pereliikmetelt. See läheb juba üle käte.
Ette tänades,

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Varguseks saab nimetada võõra vallasasja äravõtmist eesmärgiga see ebaseaduslikult omastada. Seega, kui Te ei ole andnud isikule luba asjade kasutamiseks (laenanud neid talle), siis on tegemist vargusega. Sugulusaste ei mängi seejuures rolli.

Kuigi soovitaksini tõsiselt need fotod kaasa võtta, neiule näidata ja küsida. Kaasata asja lahendamisse ka neiu vanemad.

Karistus võiks kujuneda KarS §218 lg 1 järgi, maksimummääraks rahatrahv kuni kolmsada trahviühikut või arest.