Politsei


Küsimus: Millise seaduse alusel on politseil õigus ärandatud auto peatamiseks teesulu jaoks kasutada eraisikute sõidukeid?19.03.2012

Neli nädalat tagasi ärandati Lõuna Prefektuuri teeninduspiirkonnas kahe nooruki poolt sõiduauto, mida liiklemise avastanud politseipatrull ei suutnud tagaajamise käigus peatuma sundida. Ärandajate peatamiseks organiseeris politsei nn. teesulu, mille moodustamise ülesehituseks kasutati tsiviilisikutele kuuluvat sõiduautot. Siit politseile küsimus, millise seaduse alusel on politseil õigus peatada eraisikule või juriidilisele isikule kuuluv mootorsõiduk ja sundida selle juhti (osalema politseioperatsioonis) paigutama mootorsõiduk nii, et oleks tagatud ärandajapoolse võimaliku otsasõidu korral ärandatud sõiduki peatumine, mille tulemusena saaks kindlasti kahjustatud kodanikule või juriidilisele isikule kuuluv vara?
Teine küsimus. Esitasin Politsei- ja Piirivalveameti internetileheküljel avatud üldmeili aadressil samuti neli nädalat tagasi toimunud intsidendi põhjal konkreetse teabenõude, millele ei ole see ametkond suvatsenud tänaseks vastata. Mind ei huvita niivõrd toimunud sündmuse üksikasjad, vaid millisele seadusele politsei oma tegevuses kõrvalseisvate tavakodanike põhiseaduslikke õigusi piirates tugines?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere,

Seadus, mis sellise õiguse annab, on Politsei ja piirivalve seadus. Vastava seaduse raames ka tegutseti.