Politsei


Küsimus: Kas liiklusõnnetuses kannatanu lähedastel on õigust politseilt infot saada?19.03.2012

Toimus liiklusõnnetus (jalakäijale sõideti otsa). Kannatanu on praegu raskes seisundis haiglas.
Praegusel hetkel tegeleb asjaga politsei. Aga kas kannatanu omakstel on õigus saada politseist mingit infot õnnetuse kohta või seda, kui kaugel on uurimine. Politseist öeldi omaksetele, et igaühele infot ei anta ja kõik.
Aga kas kannatanu lähedased peaksid esitame veel mingi avalduse politseisse? Või kuidas peaks edasi toimimima?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Avaldust esitada ei ole vaja, kuna politsei poolt on menetlus juba alustatud.
Kui nüüd rääkida info avaldamisest, siis tõesti toimub eeluurimise ajal see ainult prokuratuuri loal. Seega info saamiseks tuleks Teil pöörduda pigem prokuratuuri poole ja seejärel avaldatakse info ulatuses, mida prokurör lubab.