Politsei


Küsimus: Kuidas on seadustega reguleeritud pseudonüümi kasutamine, et sellest ei kujuneks identiteedivargus?26.03.2012

Mismoodi on eesti õigusruumis seatud pseudonüümi ehk varjunime kasutamine (äris, igapäevaelus, muus avalikus ruumis jne), et sellest ei kujuneks karistatav identiteedivargus?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Pseudonüümi kasutamine ei ole reguleeritud. Küll aga tuleb kõik juriidilised dokumendid siiski koostata Teie õigete andmetega. Identiteedivargusena on see käsitletav juhul, kui Te esinete konkreetselt kellegi reaalse isikuna, ehk esinete teise olemasoleva isikuna jättes mulje, et oletegi tema.