Politsei


Küsimus: Kas alaealisena alkoholijoobes oleku eest saadud karistus võib tulevikus mingeid takistusi tekitada?28.03.2012

Kas alaealisena alkoholijoobes olemise eest saadud trahv kustub ka mingi aja pärast?
Võib see mõjutada midagi tulevikus (nt viisade saamist vm)?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Ei kustu. Aegub 1 aastaga, edasi kantakse arhiivi, kuid kanne jääb nähtavaks.
Üldiselt tulevikus see suurt mõju ei oma. Võidakse näiteks küsida Sisekaitseakadeemiasse astumisel selle kohta, aga viisade saamisele ei tohiks mõju avaldada.