Politsei


Küsimus: Kas relvaloast väljastamisest keeldumisel peab seda ka taotlejale põhjendama?02.04.2012

Tere!
Alustasin relvaloa taotlust, kuid mõni päev tagasi helistas mulle dokumentide vastuvõtja ja teatas, et ilmselt mulle luba ei väljastata, kuna kohalik konstaabel oli öelnud telefoni teel, et olen ebastabiilne ja kuritarvitan alkoholi. Väidetavalt oli kohalik konstaabel need andmed saanud minu endiselt abikaasalt ja seda samuti telefoni teel. Minu endise abikaasa alusetute avalduste (avalduste põhjuseks oli fakt, et maakohus määraks lapse elukohaks minu elukoha) alusel algatati 2009. aastal kaks kriminaalasja. Üks baseerus tapmiskahtlusel ja teine mobiiltelefoni pealtkuulamisel. Mõlemad menetlused lõpetati. Kuidas suhtuda sellisesse politseiametniku avaldusse ja kas on õigust nõuda mingeid tõendeid või võib relvaloa mitteandmine olla ka relvaloa väljastava politseiasutuse subjektiivne otsus?
Lugupidamisega

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere,
Relvaloa andmise otsustamisel lähtutakse erinevatest allikatest. Teie endise abikaasa ütlused ei ole ainus tegur millest lähtutakse. Relvaloa andmisest keeldumine põhistatud otsus tehakse Teile teatavaks peale vastava otsuse tegemist.