Politsei


Küsimus: Kas politsei võib siseneda eramaja hoovi, kui on paigaldatud sissesõidukeelu märk?10.04.2012

Kui minu sissesõiduteele on paigaldatud sissesõidu keelumärk koos lisateatetahviliga "omaniku loal" kas see laieneb ka politseile?
Kas politsei võib siseneda eramaja õue- (hoovi-) alale ilma omaniku nõusolekuta? (jätame välja kohtuotsused)

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere,
See laieneb ka politseile, kui sisenemine ei ole vajalik teenistusülesannete täitmiseks. Viimasel juhul ei ole vajalik kohtuotsus. Sisenemise vajadus võib tekkida näiteks põgeneva liiklusrikkuja tabamiseks.