Politsei


Küsimus: Kuidas saab politsei toetada korteriühistu initsiatiivi liiklus- ja parkimiskorra tõhustamiseks?18.04.2012

Oleme korteriühistu KÜ juhatusega oma territooriumil üritanud liikluse ja parkimise osas korda luua. Vastavat litsentsi omav firma paigutas liiklusmärgid "Sõidu keeld", "Peatumise keeld" ja "Parkla" ühes lisateatetahvliga nr 833, mis näitab mõjupiirkonna suunda vastavalt noolega paremale (ühe KÜ parkimisala) ja vasakule (teise KÜ parkimisala). Seni, kui saime "Sõidu keelu" ja "Peatumise keelu" märgi eirajatest teatada politsei lühinumbri kaudu Lõuna-Eesti liiklusliinile nr 14900, oli kõik korras: töötajad registreerisid meie abipalve ja ükski nende poolt korralekutsutud isik ei ole meie territooriumile ülesseatud liiklusmärke teist korda eiranud. Viimase kuu jooksul on olukord muutunud: politsei lühinumber ei ühenda enam 14900-ga, vaid ütleb, et tegeleb meie poolt antud andmete alusel ise korrarikkujatega. Tegelikult vist nendega kontakti ei võeta, sest ühed ja samad autoomanikud on hakanud pidevalt liikluskorda rikkuma. Seepärast oleme kaotamas usku ja abi saamise võimalust politselt ning on kahju, et vahepeal suurte jõupingutustega loodud ja korralikult funktsioneerinud süsteem on lagunemas. Meie KÜ juhatus pakub välja mooduse, et saaksime e-kirjaga mingit politsei või muud asjaomast instantsi liiklus- ja parkimiseeskirjade rikkumisest oma territooriumil teavitada: jääks jälg maha nii meile kui teavitatavatele, saaks hiljem kontrollida jne. Ei maksa karta, et liiga tihti tülitame (senise praktika järgi üks kord nädalas üks patustaja), kuid profülaktiline eesmärk pühitseb abinõud ja aitab saavutada meie ühist eesmärki - tugevdada liikluskorda (ja üldse korda laiemas tähenduses).
Teilt head nõu oodates

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere,
Ma arvan, et Teie probleemi lahendaks otse numbril 14900 helistamine. Selleks ei ole vaja valida kõigepealt 110, kes siis ühendaks.

Teise võimalusena oleks olukorra fikseerimine (fotodel näiteks) ja seejärel avalduse esitamine politseile.