Politsei


Küsimus: Kas tegu on õigusvastane, kui ületatakse hädakaitse piire ettevaatamatusest kasutades selleks legaalset jahirelva?17.05.2012

Tere!
Kas tegu on õigusvastane, kui ületatakse hädakaitse piire ettevaatamatusest kasutades selleks legaalset jahirelva?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

KarS § 28 lg 2
Isik ületab hädakaitse piiri, kui ta kavatsetult või otsese tahtlusega teostab hädakaitset vahenditega, mis ilmselt ei vasta ründe ohtlikkusele, samuti kui ta ründajale kavatsetult või otsese tahtlusega ilmselt liigset kahju tekitab.

§ 16. Tahtlus

(1) Tahtlus on kavatsetus, otsene ja kaudne tahtlus.

(2) Isik paneb teo toime kavatsetult, kui ta seab eesmärgiks süüteokoosseisule vastava asjaolu teostamise ja teab, et see saabub, või vähemalt peab seda võimalikuks. Isik paneb teo toime kavatsetult ka siis, kui ta kujutab endale ette, et süüteokoosseisule vastav asjaolu on eesmärgi saavutamise hädavajalik tingimus.

(3) Isik paneb teo toime otsese tahtlusega, kui ta teab, et teostab süüteokoosseisule vastava asjaolu, ja tahab või vähemalt möönab seda.

(4) Isik paneb teo toime kaudse tahtlusega, kui ta peab võimalikuks süüteokoosseisule vastava asjaolu saabumist ja möönab seda.

§ 18. Ettevaatamatus

(1) Ettevaatamatus on kergemeelsus ja hooletus.

(2) Isik paneb teo toime kergemeelsusest, kui ta peab võimalikuks süüteokoosseisule vastava asjaolu saabumist, kuid tähelepanematuse või kohusetundetuse tõttu loodab seda vältida.

(3) Isik paneb teo toime hooletusest, kui ta ei tea süüteokoosseisule vastava asjaolu esinemist, kuid oleks seda tähelepaneliku ja kohusetundliku suhtumise korral pidanud ette nägema.

Kuna § 28 lg 2 räägib ainult kavatsetusest või otsesest tahtlusest siis ettevaatmatus karistatav ei ole.

Jahirelva kasutamine hädakaitseks ettevaatamatusest on küllaltki keeruline ja saab kõne alla tulla näiteks lasketiirus või jahil olles. Jahirelva vööl kanda on raske ja tänaval jahirelv kotita seljas kõndimine on keelatud. Jahirelva järgi jooksmine, tema kotist välja võtmine jmt on juba kavatsetud tegevus.