Politsei


Küsimus: Kas juhilubadeta sõidu eest saadud karistuse tagajärjel ei saagi enne eksamile kui aasta möödudes?30.05.2012

Tere,
Jäin juhilubadeta sõitmise eest vahele ja sain trahvi 31.12.2012. Maksin kõik ilusti ära, kui arve esitati veebruari alguses. Nüüdseks olen läbinud autokooli ja soovisin minna ARK-i eksameid sooritama, käisin ARK-is kohapeal sellest rääkimas ja öeldi, et kuna mul on kehtiv karistus, siis ei saa ma minna enne selle kustumist 2013. aasta veebruari algust. Hakkasin kodus seadusi sirvima ja leidsin sellise lehekülje: https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011018
seal on § 4. Eksamile lubamise tingimused, milles ei ole kirjas mitte kusagil minu arust, et mind ei tohiks lubada eksamile. Kuidas siis tegelikult on ja kas mul on õigus? Lisaks sellele on mul küsimus, et kas on mingi väikegi võimalus lasta kuidagi vähendada oma karistuse pikkust 12 kuult 6-le?
Aitäh

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Liiklusseaduse § 106. Auto ja mootorratta juhtimisõiguse andmine lõige 1
Auto ja mootorratta juhtimisõigus antakse ning esmane juhiluba väljastatakse isikule, kellel:
punkt 3) ei ole karistatust käesoleva seaduse §-s 201, 223, 224, 226, § 227 lõigetes 2–4, §-s 234, 236 või 237 sätestatud väärteo eest või

Seega ei saa siin teha erandit aja lühendamiseks. Väärteokaristus aegub 1 aastaga. Lühendada saab seda aega ainult seadusandja.

Sama seadusesätte alusel ei lubatud Teid ka eksamile. Eksami eduka sooritamisega antakse Teile juhtimisõigus, kuid selle andmise välistab hetkel kehtiv karistatus LS § 106 lg 1 p 3 alusel.