Politsei


Küsimus: Kas süüteo toime pannud ja karistatud inimesel on üldse kunagi võimalik riigikaitsesektorisse tööle saada?14.06.2012

Kandideerides riigikaitsesektori töötajaks (nt vanglaametnik, politseinik) on nõutud kandidaadilt laitmatut tausta. Kui kandidaat on toime pannud süüteo ja teatud aastate pärast see n.ö aegunud, kas siis kandidaadi avaldused on üldse teretulnud?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Oleneb süüteost. Avaliku teenistuse seadus keelab avalikku teenistusse võtta isikut, keda on karistatud varasemalt tahtliku kuriteo eest:
ATS
§ 16. Isikud, keda ei või võtta teenistusse
Teenistusse ei või võtta isikut:
1) kellel on karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest;