Politsei


Küsimus: Kui kaua politsei varakahju tekitamist menetleb ja kui auto omanik välja ei ilmugi, kas siis tehakse tagaselja otsus?07.08.2012

Tere!
Korteriühistule tekitati autoga varakahju. Õnnetuse põhjustaja põgenes sündmuskohalt jalgsi jättes auto maha. Tunnistaja nägi nii õnnetuse põhjustajat kui tema kaaslast enne nende põgenemist. Politsei käis kohal, registreeris sündmuse ja leidis autost ka kaks ID-kaarti, üks neist auto omaniku oma. Selgus, et omanikul oli küll kehtiv kindlustusleping, kuid puudus poliis. Sel juhul hüvitab kahju kindlustus, nõudes summa kahju põhjustajalt sisse.
Juhatuse liikmena käisin kindlustuses ja registreerisin kahju ning võtsin remondikalkulatsiooni, millega kindlustus nõus oli. Tänaseks on avalduse esitamisest möödas üle 30 päeva. Kindlustus väidab, et kuna politsei pole süüdlasega kontakti saanud, siis ei saa nad otsust teha. Ometi on politsei esmases tõendis omanik kirjas ja teha saaks tagaseljaotsuse. Seadus näeb küll menetlemise pikenemist ette, kuid kuna talv läheneb, siis läheb remondiga kiireks.
Kui kaua politsei varakahju tekitamist menetleb ja kui auto omanik välja ei ilmugi, kas siis tehakse tagaselja otsus?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere,

Antud tegu ilmselt menetletakse Liiklusseaduse § 223 lg 1 tunnustel. Seega on tegemist väärteoga ja viiakse läbi väärteomenetlust. Seadus ei sea menetluse ette kohustuslikku pikkust. Küll aga seab menetluseks kuluvale ajale piiri süüteo aegumine, mis väärteo puhul ja vastavalt KarS § 81 lg 3-le on 2 aastat.

Menetleja peab tagama igakülgse tõendite kogumise. See tähendab, et üle tuleb kuulata ka õnnetuse põhjustanud isik. Esmaselt on see vajalik selgitamaks välja ega süüteo toimepanemise ajal ei esinenud karistust välistavaid asjaolusid. Seega tagaselja otsust siinkohal teha ei saa.