Politsei


Küsimus: Kui ma peaksin ilma lubadeta sõitmisega vahele jääma, mis saab mulle auto volitanud inimesest?03.09.2012

Tere,
Kui ma veel kolmandat korda peaksin ilma lubadeta sõitmisega vahele jääma, mis saab sellest inimesest, kes mulle oma auto volitas?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere,
Sellises olukorras on võimalik võtta ka volitanud isik vastutusele LS § 202 järgi

LS § 202. Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimisõiguseta isiku mootorsõidukit või trammi juhtima lubamine

(1) Vastava kategooria mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimisõiguseta isiku mootorsõidukit või trammi juhtima lubamise eest mootorsõiduki või trammi omaniku, valdaja või tehnonõuetele vastavuse või käitamise eest vastutava isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.