Politsei


Küsimus: Soovin soetada lisaks jahirelvale ka teise relva, kas relvaeksam kehtib üks aasta?03.09.2012

Tere,
Kui soovin lisaks jahirelvale (kombineeritud püss) soetada veel püstolit või revolvrit ja relvaeksamist ei ole möödunud ühte aastat, kas peab sooritama uue relvaeksami (teoreetiline) või kehtib relvaeksam üks aasta?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere,
Relvaeksam põhineb relvaliigil. Kuna jahirelv ja püstol/revoler on eriliigilised, tuleb eksam uuesti sooritada vastava liigi peale.