Politsei


Küsimus: Kas on võimalik tutvuda, milliseid andmeid on minu kohta politsei andmebaasis ja kes on nendele andmetele ligi pääsenud?06.09.2012

Tere,
kellele ja kuhu peaksin tegema teabenõude, et teada saada, millised andmed on minu kohta politsei salastatud andmebaasi KAIRI kogutud ja kes on andmetega tutvunud?
Kas politseil on veel salajasi andmebaase ja kas nende sisuga minu kohta kogutud materjalide osas on võimalik tutvuda?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Vastav pöördumine tuleb esitada Politsei- ja Piirivalveametile ning sõnastada vastavalt sellele millist infot soovite saada sealt.