Politsei


Küsimus: Interneti vahendusel ostetud kuldmündid osutusid võltsinguteks, kas sel viisil tohib neid üldse müüa?14.09.2012

Tere,

olen ostnud interneti kaudu kuldmünte ja kulda, mis hiljem kontrollimisel osutusid võltsinguteks. Mida saan teha? Isik, kelle käest ostud sooritasin, müüb endiselt interneti kaudu. Kas selline müük on lubatud?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Sellisel juhul tuleks esitada politseile avaldus menetluse alustamiseks KarS § 209 tunnustel.