Politsei


Küsimus: Kui kiiresti aegub teise astme kuritegu, nagu vargus ja kelmus, Soome vabariigis?18.09.2012

Kui kiiresti aegub kuritegu Soome vabariigis? Silmas pean teise astme kuritegu, nagu vargus ja kelmus. Meil aegub vargus vist kolme aastaga. Kas Soomes on see aeg lühem või pikem?
tänan

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Eestis on süüteo aegumine paika pandud karistusseadustikus järgnevalt:
§ 81. Süüteo aegumine

(1) Kedagi ei tohi kuriteo toimepanemises süüdi mõista ega karistada, kui kuriteo toimepanemisest kuni selle kohta tehtud kohtuotsuse jõustumiseni on möödunud:
1) kümme aastat esimese astme kuriteo toimepanemisest;
2) viis aastat teise astme kuriteo toimepanemisest.

Soome seadustega paraku kursis ei ole. Küll aga soovitan allikat sellekohase info saamiseks: http://www.poliisi.fi/nettipoliisi