Politsei


Küsimus: Kas peaksin eksamile saama, kui järelkoolitusel käidud, kuid trahv maksmata?20.11.2012

Tere
Lugu selline, et jäin alkoholijoobes esmaste juhilubadega politseile vahele, koostati väärteoprotokoll, sain 700 eurot trahvi ja lisakaristusena võeti ära juhiload 4 kuuks ning juhiload tunnistati kehtetuks. Et uuesti load kätte saada, pidin minema järelkoolitusele ja kui koolitus läbitud, sooritama eksamid. Probleem tekkis sellega, et mul trahv maksmata ja ARK-st öeldi, et niikaua kui trahv pole makstud, niikaua eksamile ei saa minna, kuid politseist öeldi, et trahvi mittetasumine ei mõjuta eksameid ja uute esmaste juhilubade kättesaamist - kumb on siis õige?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Liiklusseadus:
§ 106. Auto ja mootorratta juhtimisõiguse andmine

(1) Auto ja mootorratta juhtimisõigus antakse ning esmane juhiluba väljastatakse isikule, kellel:
3) ei ole karistatust käesoleva seaduse §-s 201, 223, 224, 226, § 227 lõigetes 2–4, §-s 234, 236 või 237 sätestatud väärteo eest või

§ 224. Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimine lubatud alkoholi piirmäära ületades

Seega hetkel tundub, et eksis politsei. Karistus aegub väärteo puhul ühe aasta möödudes trahvi tasumise kuupäevast. Seega seni, kuni trahv ei ole tasutud, ei ole võimalik Teile LS § 106 lg 1 p 3 alusel juhiluba väljastada.