Politsei


Küsimus: Kas politsei võib tänaval juurde astuda ja ilma mingisuguse kahtluseta läbi otsida?20.12.2012

Oli siis selline olukord, et ma läksin välja ja sain sõbraga kokku. Järsku märkasime kahte politseinikku ja nende ümber umbes 10 erapolitseinikku. Tuldi lihtsalt juurde ja küsiti kui vanad olete. Mu sõber on 18 ja talle ei tehtud midagi. Mina ise olen aga 17 ja otsiti lihtsalt läbi. Leiti suitsupakk ja lubati ühendust võtta, et siis hiljem trahv teha. Küsimus ongi siis selline, et kas politsei võib täiesti vabalt inimesi tänaval läbi otsida ilma mingisuguse kahtluseta?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Ilma igasuguse põhjuseta ei või politsei läbi otsida. Aga Teie puhul ilmselt kohaldati Politsei ja piirivalve seaduse
§ 7-35. Isiku läbivaatus
(1) Politsei võib läbi vaadata isiku, sealhulgas isiku keha, kehaõõnsused, riided, riietes oleva või kehal kantava asja, kui:
1) on alust arvata, et isik kannab endaga kaasas asja või ainet, mille võib võtta seaduse alusel hoiule, hõivata või konfiskeerida;