Politsei


Küsimus: Kas MUPO tehtud piletitrahv kantakse karistusregistrisse?23.01.2013

Tere!
Ma sain 2012.a. aprillis trahvi ühissõidukis piletita sõidu eest (4 ühikut) ja selle aasta jaanuaris ka liikluseeskirja rikkumise trahvi, läksin punase tulega üle tee (3 ühikut). Mõlemad oli kiirmenetlusega ja trahvid on makstud. Uurisin netiavarustest selgeks, et väärteo märge aegub karistusregistrist 1 aasta pärast trahvi maksmist ja et ühekordne väärtegu, mille trahv jääb alla 50 ühiku, ei kuulu karistusregistris päringu puhul avaldamisele. Siit ka küsimused:
1) Kas ka MUPO tehtud piletitrahv kantakse karistusregistrisse? Raha saajaks oli tookord hoopis Tln Linnavaraamet, mitte rahandusministeerium nagu "pärispolitsei" liiklustrahvi puhul. Kui trahvi kasseerib hoopis Tallinna linn, kas see rikkumine läheb üldse riiklikus süsteemis arvesse?
2) Kui eelmise küsimuse vastus on jah, siis kas see tähendab, et minu kaks väärtegu on nüüd karistusregistris avalikud, sest see aprilli oma pole veel aegunud ja nüüd tuli üks juurde, aga kaks kehtivat väärtegu kuulub juba avalikustamisele? Lugesin karistusregistris avalikustamise kohta mitmeid pressiteateid ja info on vastuoluline - ühes kohas on kirjas, et alla 50 ühiku väärteod ei avalikustu, teises, et ühekordne väärtegu ei avalikustu.
3) Kas need kaks kirjet võivad nüüd selle aasta jooksul, kui nad süsteemis kehtivad on, takistada/raskendada elamaasumist ja tööle minemist mõnes teises EL-i riigis? Milliseid andmeid ja mis olukordades riigid omavahel vahetavad?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui MuPo poolt tehtud trahv on tehtud hoiatustrahvina, siis ei kanta seda Karistusregistrisse. Kui tegemist ei ole hoiatustrahviga, siis kantakse. Enamasti MuPo kasutab hoiatustrahvi.
Vales kohas üle tee minemise trahvi aegumist ei mõjuta trahv piletita sõidu eest. Ehk siis Teie saadud trahvid aeguvad aasta peale trahvi tasumise kuupäeva konkreetse teo eest.
Need andmed Teie liikumist ja elu kindlasti ei takista.