Politsei


Küsimus: Kas politseil on õigus kuu aega hiljem alaealisele suitsetamise eest trahvi teha?07.02.2013

Kas politseil on õigus kuu aega hiljem alaealise suitsetamise eest trahvi teha? Täna viis politsei poisi politseijaoskonda ja koostas talle protokolli selle eest, et 01.01.13 olevat politsei näinud, kuidas poiss suitsu tõmbas. Poiss küll vaidles vastu, et ta ei teinud suitsu ja nad võivad ema käest küsida (ta oli vanematega koos teel koju) mille peale öeldi, et sinu ema käest pole mõtet midagi küsida.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Väärteo toimepanemisest alates on väärteo aegumise tähtaeg 2 aastat. Teie jutu põhjal võib oletada, et kohapeal koostati väärteoprotokoll ja 30 päeva hiljem väljastati trahviotsus. Väärteomenetluse käigus üldmenetluse korras koostataksegi trahviotsus 30 päeva jooksul peale väärteoprotokolli koostamist.
Kui Te leiate, et Teie/teie poja õigusi on rikutud (teie poeg ei ole väärtegu toime pannud) siis on Teil õigus trahviotsus maakohtus vaidlustada.