Politsei


Küsimus: Kui ma ei ole nõus süüdistusega, kas politsei peab mulle näitama oma videosalvestust?26.02.2013

Kui ma olen politsei arvates seadust rikkunud, aga ma ei ole sellega nõus ja nõuan politsei videosalvestist näha, siis kas nad peavad mulle seda näitama?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Teil on õigus tutvuda väärteotoimikuga kohtuvälise menetleja juures 15 päeva jooksul, alates väärteoprotokolli koopia kättesaamisest (VtMS § 69 lg 6).