Politsei


Küsimus: Kas ja kelle poole tuleks pöörduda naabri pidevate valesüüdistuste pärast?06.03.2013

Tere!
Naaber kõrvalkorterist väidab, et tema tunneb oma kodus pidevalt vastikut haisu ning väidab, et see tuleb meie juurest, kuna me pidavat mingit "mõnuainet" keetma. Kohal on korteris käinud nii ühistu esimees, kohalik valla konstaabel ning isegi korra politsei (see on siis mitme aasta peale kokku), kes pole kunagi midagi tundnud. Täna saatis naaber postkasti kirja, et lõpetagu me see haisutamine või ta kutsub politsei koos narkokoeraga. Kas ja kelle poole tuleks pöörduda sellise pideva ahistamise ja vale süüdistuste esitamise tõttu?

Vastus: Oksana Luik, juhtivkorrakaitseametnik (veebikonstaabel), Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitsepolitseiosakond, www.politsei.ee

Kõigepealt soovitan püüda probleemile lahendust leida koos naabri ja ühistu esimehega. Võib-olla tõesti on kuskil ebameeldiva lõhna allikas, mis võib kedagi häirida. Te võite pakkuda isikule välja, et aitate tal ebameeldiva lõhna asukohta tuvastada. Kui isik rahule ei jää ja jätkuvalt levitab Teie kohta väärinformatsiooni ja laimu, siis võite oma isiklike õiguste kaitseks pöörduda tsiviilkohtu poole.