Ravikindlustus


Küsimus: Kui dekreet lõppeb ja lähen lapsehoolduspuhkusele, kas mul on siis automaatselt ravikindlustus või pean selle eraldi taotlema?28.05.2014

Tere,
lähen dekreeti alates 02.06, töölepingu lõpetan omal soovil 03.06. Olen töötanud firmas üle 10 aasta. Raamatupidaja sõnul saan dekreedirahad täiel määral kätte (sünnitus 11.08). kas see vastab tõele?
Tean, et olen rasedana ravikindlustatud isegi siis, kui mul pole kehtivat töölepingut. Kui dekreet lõppeb ja lähen lapsehoolduspuhkusele, kas mul on siis HK poolt automaatselt ravikindlustus või pean selle eraldi taotlema? Ja kui kaua kindlustus kestab? Abielus ei ole.
Tänud.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Peale sünnituslehe lõppu, kui Sotsiaalkindlustusamet hakkab Teile maksma vanemahüvitist, edastab Sotsiaalkindlustusamet haigekassale andmed Teie ravikindlustuse alguse ja lõpu kohta.

Haigekassa maksab sünnituslehe eest hüvitist juhul kui töövõimetusleht algab kehtiva töösuhte ajal.

Ravikindlustus kehtib peale töösuhte lõppu veel 2 kuud.
Selleks, et taotleda kindlustuskaitset rasedana, tuleb esitada arsti või ämmaemanda poolt väljastatud tõend raseduse tuvastamise kohta haigekassa klienditeenindusbüroosse.
Kindlustuskaitse lõpeb kolm kuud pärast arsti määratud eeldatavat sünnituskuupäeva.

Selleks hetkeks kui lõpeb ravikindlustus rasedana, peaks Teil olema vormistatud vanemahüvitis.
Sotsiaalkindlustusamet esitab lapsehoolduspuhkusel viibivate vanemate ravikindlustuseks vajalikud andmed kahes jaos.
Esmalt vanemahüvitise saamise perioodiks ja selle lõppemisel lapsehooldustasu saava isiku kindlustuseks vajalikud andmed.
Ravikindlustuse seaduse § 7 lõike 2 alusel lõpeb riigi kaudu kindlustatud inimeste kindlustus ühe kuu möödumisel riigi poolt sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemisest.


Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist