Ravikindlustus


Küsimus: Kas polikliinikus saadud süsti pean tõesti kinni maksma?25.11.2014

Käisin ortopeedi juures, riigipolikliinikus. Seal mul tegi arst mingi süsti, pärast seda saatis ta mind apteeki, kus pidin uue süsti ostma, et talle tagasi tooma.
Arvasin alati, et meil on tasuta meditsiin ning kõik protseduurid ka. Miks siis mind kohustati süsti eest maksma?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa tasub tervishoiuteenuse eest, kui teenus on kantud haigekassa tervishoiuteenuste loetellu https://www.riigiteataja.ee/akt/129122013057 ja selle osutamine on meditsiiniliselt näidustatud. Ravimite eest tasub haigekassa kui ravim on Eesti haigekassa ravimite loetelus https://www.riigiteataja.ee/akt/129032011024?leiaKehtiv .

Täpsema vastuse saamiseks pöörduge palun oma arsti poole.

Parimate soovidega
Pille Sõõrde
infospetsialist