Ravikindlustus


Küsimus: Mille alusel ja kuidas arvestatakse dekreedi raha ja vanemahüvitist?26.11.2014

Tere,
Minu naine peaks sünnitama aprillis 2015. Tema kuupalk on 850 EUR. Kuidas makstakse dekreedi raha ja vanemahüvitist, mille alusel?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa arvutab sünnitushüvitise kindlustatu eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult. Kui sünnitusleht algab 2015, siis arvutatakse sünnitushüvitis 2014 aastal arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel.

Hüvitise arvutamisel võrdub kalendripäeva keskmine tulu töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega. Kui eelneval aastal isikul tulu puudus või oli väiksem kui 355 eurot kuus, siis arvutamisel lähtutakse töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval kehtinud kuupõhipalgast või kuupalga alammäärast. 2014. aastal on alampalk 355 eurot. Kui põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis päevatulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega. Ajutise töövõimetuse hüvitiselt peetakse kinni tulumaks 21%

Vanemahüvitist puudutava küsimusega pöörduge palun Sotsiaalkindlustusameti poole.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist