Ravikindlustus


Küsimus: Kuidas arvutatakse uue sünnituspuhkuse sünnitushüvitist kui eelnevalt oled olnud lapsehoolduspuhkusel?10.02.2015

Tere
Terve eelnenud aasta kuni novembrikuu alguseni sain vanemahüvitist alampalga määras, kuna eelnevalt töötades oli põhipalk väiksem kui alampalk. Küsimus selline, et kui lähen selle aasta veebruaris dekreeti, siis kuidas arvutatakse uus sünnitushüvitis? Vanemahüvitis ei kuulu sotsiaalmaksuga maksustamisele ning tööandja juures on põhipalk väiksem kui eelnenud kalendriaastal saadud vanemahüvitis. Kas sünnitushüvitist arvutatakse vanemahüvitise alusel saadud miinimumpalgalt või siiski põhipalga ja 30 päeva jagatisena?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa arvutab sünnitushüvitise isiku eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult. Sünnitushüvitise arvutamisel vanemahüvitis arvesse ei lähe. Ajutise töövõimetushüvitise arvutamisel võrdub kalendripäeva keskmine tulu töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega. Kui eelneval aastal isikul tulu puudus või oli väiksem kui 390 eurot kuus, siis arvutamisel lähtutakse töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval kehtinud kuupõhipalgast või kuupalga alammäärast. 2015. aastal on alampalk 390 eurot. Kui põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis päevatulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega. Sünnitushüvitiselt arvutatakse maha ka tulumaks 20%.
Töövõimetushüvitise arvutamise kohta leiate rohkem infot https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/rahalised-huvitised/toovoimetushuvitised.


Parimate soovidega

Kaire Jürisson
infospetsialist