Ravikindlustus


Küsimus: Ravikindlustus õppimise ajal29.06.2011

Tere,
Õpin kutsekoolis. Kuna jäin kursust kordama, siis kooli nominaalaeg on läbi ja ravikindlustus lõpeb 1 kuu pärast. Kuidas saada ravikindlustust, kui õpin koolis pävases vormis edasi ja tööle minna ei saa?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Kui Te ei ole õppeasutust lõpetanud õppekava nominaalkestuse jooksul, lõpeb Teie ravikindlustus tõepoolest 1 kuu pärast õppekava nominaalkestuse möödumist või eksmatrikuleerimist.
Ravikindlustuse saamiseks peaksite pöörduma kas erakindlustusfirma poole või sõlmima haigekassas vabatahtliku lepingu. Palun lugege selle kohta lähemalt haigekassa kodulehelt siit: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/taotlemine/vabatahtlik/.