Ravikindlustus


Küsimus: Kas ravikindlustuse jätkumise hetkeks on tööregistrisse registreerimine või sotsiaalmaksu tasumise kuupäev?25.03.2015

Tere!
Lõpetasin ülikooli 2015 jaanuaris. Tudengistaatusest tulenev ravikindlustus lõpeb 04.mai 2015.
Plaan on ravikindlustust edasi tagada selliselt, et võtan end oma osaühingusse (olen OÜ ainuomanik) tööle ja maksan sealtkaudu vajaliku minimaalse sotsiaalse määra.
Mis kuus (või kas loeb ka kuupäevaliselt?) peaksin töölepingut alustama, et ravikindlustus 5. maist osaühingu alt edasi jätkuks?
Kas jätkamise hetkeks on see, kui tööregistrisse on töötamine registreeritud või siis, kui on sotsiaalmaks makstud?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus ravikindlustusele on üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötavatel inimestel, kelle eest on kohustatud maksma sotsiaalmaksu tööandja.

Töötaja ravikindlustus tekib töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.

Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva ravikindlustuse ajavahemikku, jätkub ravikindlustus uuel alusel ilma katkemiseta.

Töötamise alustamine tuleb registreerida töötamise registris hiljemalt tööle asumise hetkeks. Täpsem info Maksu- ja Tolliametist.

Täpsemat infot saate lugeda haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/kindlustus/tooandja-kindlustatud-0.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist