Ravikindlustus


Küsimus: Millal pärast töötamise registrisse kandmist hakkab kehtima ravikindlustus?27.03.2015

Tere!
Olen töötaja registrisse kantud alates 23.03.2015. Millal mul hakkab kehtima ravikindlustus, tööandja väidab, et kuna olen olnud 10 aastat kodune, siis võtab asjaajamine umbes 2 nädalat aega. Kas see ikka on nii või hakkab kindlustus kehtima kohe kui olen registreeritud töötajate registrisse?
Aitäh juba ette ära :)

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seadus annab kindlustuskaitse:
• üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu töölepingu alusel töötavatele töötajatele;
• üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatele inimestele, kes pole füüsilisest isikust ettevõtjad ning kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu lepingu teine pool sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna;
• juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele.

Töötaja ravikindlustus tekib töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.

Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva ravikindlustuse ajavahemikku, jätkub ravikindlustus uuel alusel ilma katkemiseta.

Oma ravikindlustuse olemasolu saate kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee lingilt https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/kindlustatus_1.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
Eesti Haigekassa