Ravikindlustus


Küsimus: Kuidas saada ravikindlustust?15.07.2011

Tere! Mu vend ei tööta. Seepärast ei ole tal ravikindlustust. Hetkel on tal probleemid tervisega. Kas on võimalus saada arstiabi, on see ainult oma raha eest või on mõned soodustused seaduse järgi? Kuidas on võimalik saada ravikindlustust mõneks kuuks?
Aitäh

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere!

Töötutel on võimalik saada ravikindlustus. Selleks tuleb end töötukassas arvele võtta. Ravikindlustus tekib registreeritud töötule alates 31. töötuks registreerimise päevast. Osaledes aga töötukassa suunamisel juba enne 31. päeva tööturukoolitusel, tööharjutusel või tööpraktikal, tekib ravikindlustus alates teenusel osaletud päevast. Kui inimesel on õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, siis hakkab ravikindlustus kehtima päevast, mil vastava toetuse saamise õigus tekib ehk töötukassa positiivse otsuse tegemise päevast.

Teistest ravikindlustuse saamise võimalustest saate täpsemalt lugeda http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/taotlemine.

Kui inimesel puudub ravikindlustus, on tal arstiabile ikkagi õigus. Samas, kui tegemist pole erakorralise abiga, tuleb tal selle eest täies mahus ise tasuda. Tervishoiteenuste hinnad kehtestab sellisel juhul iga raviasutus ise. Erakorraline arstiabi on tasuta, selle eest maksab riik.

Parimate soovidega
Evelin Koppel