Ravikindlustus


Küsimus: Kas ma saan Eestis haiguslehe, kui teen operatsiooni (nägemise korrektsioon) teises Euroopa riigis?11.05.2015

Kui ma teen operatsiooni (nägemise korrektsioon) teises Euroopa riigis, kas ma võin haiguslehe ikka saada?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui inimene haigestub ja peab seetõttu töölt eemal olema, väljastab arst selle tõendamiseks töövõimetuslehe. Töövõimetuslehe väljastamine sõltub arsti otsusest ja inimese terviseseisundist.

Haigekassa maksab kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ka välisriigi arsti välja antud haigestumist tõendava dokumendi alusel.
Seega esmaseks haigusleheks on välisriigis väljastatud töövõimetust tõendav dokument. Olles Eestisse saabumisel veel töövõimetu, on õigus saada antud esmasele töövõimetuslehele järgleht.
Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr. 114 „Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid“ § 5 lõige 2 prim 1 vormistatakse haigusleht järgnevana ka juhul, kui ravikindlustuse seaduse § 51 lõike 1 punktis 1 nimetatud kindlustusjuhtum leiab aset kindlustatud isiku välisriigis viibimise ajal ja isik pöördub sama haiguse või vigastuse ravimiseks arsti poole Eestis hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast isikut välisriigis ravinud arsti väljastatud tõendil (edaspidi välisriigi arsti tõend) märgitud viimast tervishoiuteenuse osutamise kuupäeva või välisriigi arsti tõendil märgitud ravi lõppemise eeldatavat kuupäeva.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
Eesti Haigekassa