Ravikindlustus


Küsimus: Kas ja kui kaua makstakse mulle haigushüvitist ja kuhu esitatakse haigusleht pärast töölt vabastamist?10.02.2016

Kas ja kui kaua makstakse mulle haigushüvitist ja kuhu tuleb mul haigusleht pärast töölt vabastamist esitada? Olen töövõimetuspensionär ja tervislikel põhjustel (olen sel aastal olnud haiguslehel 4 kuud) lõpetati mu tööleping. Lepingu lõppemise ajal olin ka haiguslehel. Kas ja kui kaua makstakse mulle haigushüvitist ja kuhu tuleb mul haigusleht edaspidi esitada. Olen ikka jätkuvalt haiguslehel. Töötukassasse ei saa ka enne end arvele võtma minna kui tervis seda lubab.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui töövõimetusleht algab kehtiva töösuhte ajal, siis Haigekassa maksab hüvitist kuni töövõimetuslehe lõpuni hoolimata sellest, et ravikindlustus vahepeal lõpeb. Kindlustatul on õigus haigushüvitist saada kuni 182 järjestikust kalendripäeva. Kui haigestumine on seotud Teie püsiva töövõimetusega, makstakse hüvitist 60 päeva järjest. Selleks aga , et haigekassa määraks ja maksaks töövõimetuslehe alusel hüvitist, peate töövõiemtuslehe lõpetamisest teatama oma endist tööandjat. Tööandja edastab töövõimetuslehe maksmiseks vajalikud andmed haigekassale elektrooniliselt.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa