Ravikindlustus


Küsimus: Kui kaua kehtib ravikindlustuskaitse pärast töölepingu lõpetamist, ja kas see kehtib ka välismaal?23.03.2016

Tere,
Kui lõpetan töölepingu omal soovil nt 15.04.2016 kaua kehtib siis ravikindlustus ja kui lähen välismaale ja oman euroopa ravikindlustuskaarti, kas siis kaitse on ka välismaal peal?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere
Töötajana kindlustatud isikute ravikindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast. Juhul, kui Teie tööleping lõpeb 15.04.2016, siis ravikindlustus kehtib kuni 15.06.2016.

Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal. Kui isik on teadlik oma kindlustuskaitse puudumisest, ei tohi ta Euroopa ravikindlustuskaatri kasutada. Nimetatud informatsioon on kirjutatud ka ravikindlustuskaardi pöördele.

Oma ravikindlustuskaitse kehtivust saab kontrollida riigiportaali www.eesti.ee kaudu või helistades haigekassa infotelefonile +372 669 6630.

Parimate soovidega

Kaie Selter
Eesti Haigekassa