Ravikindlustus


Küsimus: Kui palju peab maksma sotsiaalmaksu alla 3-aastase lapse ema pealt, et tal kehtiks ravikindlustus?06.04.2016

Peres on alla 3-aasta laps. Isa jäi lapsehoolduspuhkusele ja seega kehtib temale ravikindlustus. Ema läks tööle poole kohaga. Ema töötasu on kuus 250 eurot. Kas Tööandja võib maksta ema töötasu pealt sotsiaalmaksu 82,50 eurot ja ema on sellega ravikindlustatud? Või selleks, et tekiks õigus ravikindlustusele, tuleks maksta sotsiaalmaksu 128,70 eurot?
Tänan vastuse eest!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustuse seadus annab ravikindlustuse:
● üle ühekuulise töölepingu alusel töötavatele töötajatele;
● töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav isik, kes ei ole kantud äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana ja kelle eest lepingu teine pool maksab või teised pooled maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2016. aastal on kuumäär 390 eurot);
● juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige tulumaksuseaduse § 9 tähenduses, kelle eest juriidiline isik maksab või juriidilised isikud maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel ühes kuus kokku vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2016. aastal on kuumäär 390 eurot).

Seega kui töölepingu pikkus on üle ühe kuu on ravikindlustusseaduse kohaselt töötajal õigus ravikindlustusele, kuidas sellisel juhul sotsiaalmaksu tuleb tasuda küsige palun Maksu-ja Tolliametist www.emta.ee.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa