Ravikindlustus


Küsimus: Kas Haigekassa hüvitab töötasu vahe, kui tööandja viib tervise tõttu mind väiksemale koormusele?06.05.2016

Tere
Olen tööl kõnekeskuses, praegu on TVL ja saan suu piirkonda kiiritust; tööandjal on mulle pakkuda väiksema koormuse/tasuga kirjalikku tööd. Kas kehtib: Terviseseisundile vastava töö andmisel ja üleviimisel kergemale ametikohale maksab haigekassa töötajale haigushüvitist sellises summas, et hüvitis koos selle ajavahemiku eest saadava palgaga oleks võrdne isiku kalendripäeva keskmise tuluga eelmisel aastal. (https://www.eesti.ee/est/teemad/kodanik/tervisekaitse/tervishoid/haigushuvitise_maksmine) ja millised dokumendid on vaja selleks esitada.
Mis juhtub, kui tervis ei luba taas üldse tööl käia ja vaja haiglas olla?

Lugupidamisega

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Hüvitist kergemale tööle üleviimisel maksab haigekassa ainult raseduse korral. Teistel juhtudel haigekassa tekkinud palgavahet ei kompenseeri.
Kui töötaja haigestub ja ta peab seetõttu töölt eemal olema, väljastab arst selle tõendamiseks töövõimetuslehe. Töövõimetuslehe väljastamine sõltub arsti otsusest ja inimese terviseseisundist.

Töötaja enda haigestumisel töövõimetushüvitist haigestumise esimese kolme päeva eest ei maksta. Tööandja maksab hüvitist 4.- 8. päevani ja haigekassa alates 9. päevast, määraga 70% eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulust.
Hüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks 20%

Parimat soovides
Ülvi Rebane