Ravikindlustus


Küsimus: Sünnitushüvitis poole kohaga miinimumpalgaga töötades30.08.2011

Tere
Olen töötanud aasta aega poole kohaga ja saanud pool miiniumpalka. Kui suur on minu sünnitushüvitis, kui tahan koju jääda 70 päeva enne sünnitust? Kui suur oleks minu sünnitushüvitise summa, kui oleksin saanud miinimumi?
Kui suure summa ma kaotan?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Täpsustavate küsimustega peaksite pöörduma oma tööandja poole või maksuametisse, kuna haigekassa arvutab sünnitushüvitise Teie eest eelmisel aastal makstud sotsiaalmaksu põhjal.
Sünnistushüvitise kohta leiate põhjalikuma info haigekassa kodulehelt siit: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitised/synnitushyvitis