Ravikindlustus


Küsimus: Mille alusel arvestatakse hoolduslehe hüvitist pärast vanemapalga lõppemist tööle asudes?25.05.2016

Tere!
Peale vanemahüvitise lõppu asusin tööle. Aastal 2015 sain vanemahüvitist. Mille alusel arvestatakse hoolduslehe hüvitist kui laps peaks haigeks jääma ja hoolduslehe võtma? (Kuna aastal 2015 ei ole olnud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, siis miinimumpalga järgi?)
Kui laps jääb haigeks, kas hoolduslehte on võimalik võtta ka lapse vanaemal?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töövõimetushüvitise arvutamisel võrdub kalendripäeva keskmine tulu töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega.

Kui eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu või keskmine tulu oli väiksem alampalgast, arvutatakse hooldushüvitis alampalgalt. Kui põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis päevatulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega.

Hooldushüvitist maksab Haigekassa haigestumise esimesest päevast määraga 80%. Hüvitiselt arvutatakse maha ka tulumaks 20%.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa