Ravikindlustus


Küsimus: Kas Soomes sünnitamisel maksab emapalka ka Soome riik?12.09.2011

Olen enamus ajast Soomes, nüüd ootan last. Elukaaslane tahab, et ma sünnitaksin Soomes, aga mina tahan Eestis lapse ilmale tuua. Kui laps sünnib Soomes, kas siis maksab Soome mulle emapalka?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Emapalgaga seonduvas palun pöörduge sotsiaalkindlustusametisse (www.ensib.ee). Haigekassa maksab sünnitushüvitist, sotsiaalkindlustusamet aga emapalka.