Ravikindlustus


Küsimus: Millise aja jooksul tekib ravikindlustuse katkemine tööandja vahetumisel?20.04.2017

Töötan tööandja juures käsunduslepingu alusel alates 01.02.2017, tööandja sotsiaalmaksu maksnud ei ole. Enne töötasin töölepingu alusel ka teise tööandja juures, aga sealse lepingu lõpetasin. Nüüd aga lõppeb 10.05.2017 minu ravikindlustus ära. Kui palun tööandjal hakata tasuma sotsiaalmaksu, kas siis ravikindlustus läheb automaatselt edasi? Ja kui peaks ravikindlustus katkema siis kui kiiresti see uuesti tekib, kui tööandja käsunduslepingu alusel sotsiaalmaksu ära maksab?
Ette tänades ja vastust ootama jäädes!

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Õigus ravikindlustusele on ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatel isikutel, kelle eest üks või mitu juriidilist isikut maksavad sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 4 alusel ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2017.a on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 141,90 eurot kuus). Kui sotsiaalmaksu miinimummäär on täidetud, tekib kindlustuskaitse peale TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval ja peatub, kui järgmise deklaratsiooni esitamise tähtajaks ei ole deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Tööandjal on kohustus deklareerida sotsiaalmaks TSD-l väljamaksele järgneva kuu 10.-ndaks kuupäevaks.

Parimat soovides

Ülvi Rebane