Ravikindlustus


Küsimus: Kas haiguslehel viibimine lükkab kuidagi edasi koondamisest etteteatamise tähtaega?20.04.2017

Minule teatati koondamisest 31. jaanuaril 2 kuud ette, st 1. aprillist. 9. martsist tänaseni olen haiguslehel. Kes maksab ja kui kaua on mul õigus saada haigushüvitist?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töötaja haigestumisel töövõimetushüvitist haigestumise esimese kolme päeva eest ei maksta. Tööandja maksab hüvitist 4.- 8. päevani ja haigekassa alates 9. päevast.
Kehtiva töösuhte ajal alanud töövõimetuslehe maksab haigekassa välja, olenemata sellest, et töösuhe vahepeal lõppeb. Haiguse või vigastuse korral on kindlustatud isikul õigus saada haigushüvitist kuni haiguslehel märgitud töövõime taastumise päevani, kuid mitte rohkem kui 240 järjestikust kalendripäeva tuberkuloosi või 182 järjestikust kalendripäeva mõne muu haiguse korral.


Parimat soovides

Ülvi Rebane