Ravikindlustus


Küsimus: Kas töövõimetuslehe rahast võib kinni pidada?23.09.2011

Kas vastab tõele, et kohtutäitur ei tohi arestida ega ühtegi eurot kinni pidada töövõimetuslehe rahast (muu sissetulek hetkel puudub)?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Kohtutäituril on õigus arestida arvelduskontole laekuv töövõimetushüvitis.